Katsastus

Peruskatsastus (runkokatsastus) tehdään joka viides vuosi. Peruskatsastus on kaksi osainen. Ensin tehdään runkokatsastus veneen ollessa maissa ja veteenlaskun jälkeen vuosikatsastus.

Peruskatsastus tehdään aina jos katsastus jäänyt suorittamatta edellisvuonna.

Runkokatsastusta ei suoriteta veneen ollessa vesillä. Runkokatsastus tehdään myös aina moottorin vaihdon tai irroituksen jälkeen.

Omistaja on velvoitettu korvaamaan katsastajalle matkasta aiheutuvat kulut runkokatsastuksen yhteydessä.


Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vedessä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.


Katsastajat

Jan Asplund puh. 050 524 1128

Kari Löytynoja puh.045 631 8012 

Katsastusmaksu 30 €    

Veneen runkokatsastus on tehtävä viiden vuoden välein. Normaali vuosikatsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.

Seuran perälippua saavat käyttää vain katsastetut veneet.