Katsastus

Peruskatsastus (runkokatsastus) tehdään joka viides vuosi. Peruskatsastus on kaksi osainen. Ensin tehdään runkokatsastus veneen ollessa maissa ja veteenlaskun jälkeen vuosikatsastus.

Peruskatsastus tehdään aina jos katsastus jäänyt suorittamatta edellisvuonna.

Runkokatsastusta ei suoriteta veneen ollessa vesillä. Runkokatsastus tehdään myös aina moottorin vaihdon tai irroituksen jälkeen.

Omistaja on velvoitettu korvaamaan katsastajalle matkasta aiheutuvat kulut runkokatsastuksen yhteydessä.


Vuosikatsastus tehdään joka vuosi veneen ollessa vedessä, jolloin tarkastetaan turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet.


Katsastajat

Lauri Airio puh.045 8911389
Ilpo Aksela puh. 050 3859016

Katsastusmaksu 30 €    

Veneen runkokatsastus on tehtävä viiden vuoden välein. Normaali vuosikatsastus on suoritettava kesäkuun loppuun mennessä.

Seuran perälippua saavat käyttää vain katsastetut veneet.